UVJETI KORIŠTENJA

Dolaskom na www.linea.ba stranicu i korištenjem njenih usluga, Vi prihvatate uslove korištenja. Ako niste saglasni s uslovima korištenja nemojte koristiti isti. Ova stranica sadrži informacije o proizvodima i uslugama koje nudi BKLinea.

BKLinea ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa Internet stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira predviđene namjene.

AUTORSKA PRAVA

Autorska prava su u cijelosti zadržana. Cjelokupan sadržaj i formati na ovom sajtu u vlasništvo su kompanije BKLinea d.o.o i kompanija koje su ovlastile na upotrebu takvog sadržaja. Sav sadržaj koji se nalazi na našim stranicama, ukoliko nije u osobne svrhe, ne smije se bez našeg dopuštenja koristiti niti dalje ustupati trećim strankama.

ODABIR PROIZVODA

Da bi ste pronašli željeni proizvod, kliknete na jednu od ponuđenih kategorija. Na vrhu stranice imate mega menu koji Vam omogućava da pristupite svim kategorijama proizvoda. Klikom na jednu od ponuđenih kategorija odvest će Vas na stranicu sa listom odabranih proizvoda.

Sa lijeve strane imate izbor za filtriranje liste po karakteristikama određenim zasebno za svaku kategoriju. Ukoliko niste sigurni u kojoj kategoriji se nalazi Vaš traženi proizvod, možete iskoristiti polje za pretragu koje se nalazi u lijevom gornjem uglu na svakoj stranici.

Prilikom pregleda proizvoda dostupnih za kupovinu imat ćete opciju Lista želja (ikona – srce), klikom na nju će automatski dodati željeni proizvod u listi istih. Što vam omogućava prikaz svih željenih proizvoda na jednom mjestu.

CIJENE

Vrijednosti proizvoda koje su navedene na web stranici uključuju trenutnu stopu PDV-a. Imamo pravo na mijenjanje cijena u bilo kojem trenutku.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

BKLinea d.o.o se u potpunosti odriče odgovornosti koja na bilo koji način može nastati korištenjem www.linea.ba web stranice, za bilo koje radnje zloupotrebe ili upotrebe sadržaja iste, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani veze sa zloupotrebom ili upotrebom korištenja sadržaja ovog sajta.

Nastojimo provjeriti tačnost informacija prikazanih na ovom sajtu. Međutim, BKLinea ne jamči da će te informacije biti bez pogreške i da specifikacije, proizvodi i usluge na ovom sajtu mogu sadržavati netačnosti i tipološke greške.

BKLinea D.O.O
Adresa: Tvornička br.3, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 941 372
E-mail: kontakt@linea.ba
Web: www.linea.ba
Matični broj:  4201253140003
PDV broj:  201253140003
Šifra djelatnosti: 31.02

Zadnja izmjena: 06.02.2021