SLV produžuje zakonssku garanciju. Od 05. maja 2018. pa nadalje, SLV nudi 5-godišnju dobrovoljnu garanciju za trenutnu seriju SLV proizvoda (odnosno dostupani proizvodi od 2018. pa nadalje). Održivost i vrhunska proizvodnja u središtu su naših problema što je rezultiralo ovom besplatnom ponudom bez naknade. Garancija vrijedi od datuma fakture pa nadalje.

Nakon [to se provjeri slučaj koji je pod garancijom, odluka je na SLVu da li će popravljati artikal ili će uraditi adekvatnu zamjenu.

Garancijom je pokriven materijal kao i strukturni i proizvodni nedostatci.

Garancija se odnosi na sva rasvjetna tijela iz serije 2018 pa dalje.

Konvencionalne sijalice i LED konstrukcija, LED trake i svjetlosne šipke, operativni uređaji koji nisu fiksne instalacije (drajveri, napajanja i transformatori), komponente i pribor, roba s manjom cijenom (promotivni artikli) kao i prilagođeni proizvodi i robe. Posebno u slučaju robe jer za kvalitetu tih proizvoda nije odgovornost SLV-a, što znači da se ne može dati garancija.

Štete koje nisu odgovornost SLVa i isključene su iz garancije su npr. nepravilna upotreba, nepravilna instalacija, oštećenja uzrokovana prirodnim uvjetima kao što su habanje, starenje plastičnih dijelova i određeno smanjenje svjetlosti u toku perioda. Svi isključeni razlozi se mogu naći u uvjetima garancije.

Zahtjev mora biti registriran kod SLVa koristeći odgovarajući online portal. SLV će vam zatim dostaviti naljepnicu s naznakom povrata kako bi se neispravni proizvod mogao besplatno vratiti i kako bi se provjerio garancijski slučaj.

Kontakt je moguć i direktno prema SLVu. Također, prodavač opreme SLVa Vam može pomoći da provjerite Vaš garancijski slučaj.

Online portal je dostupan za prijavljivanje garancijskog slučaja, ali naravno, naša će služba za korisnike biti dostupna i za ostale relevantne upite.

Najvažniji korak je prijaviti garancijski slučaj SLVu, a zatim poslati neispravni proizvod.

Garancijski slučaj mora biti prijavljen zajedno s dostavom.

Imate 30 dana za prijavu greške.

Nema problema. SLV će vam uvijek biti dostupan kao kontakt, pod uvjetom da imate odgovarajući račun ovlaštenog distributera naše robe.

Ne, vaša garancija se ne produžuje nakon mogućeg popravka ili zamjene.

Nema problema, naći ćemo odgovarajuću zamjenu i smanjiti cijenu koja se može smatrati mogućom naknadom.

Poslati ćemo Vam povratnu oznaku nakon prijavljivanja garancijskog slučaja.

Nastojimo obraditi slučaj što je moguće prije.

Ako se kvar može otkloniti, svjetiljka će biti popravljena u što je moguće kraćem periodu

Da, garancija vrijedi neovisno o tome da li je svjetiljka kupljena od ovlaštenih distributera, električara ili slično.